Orinoquia Mission: Πρωτοποριακή Διατροφική Κυριαρχία της Κολομβίας

Orinoquia Mission: Πρωτοποριακή Διατροφική Κυριαρχία της Κολομβίας

Η Κολομβία βρίσκεται στα πρόθυρα μιας αγροτικής επανάστασης. Επί του παρόντος, περίπου το 46% αυτής της περιοχής είναι αφιερωμένο στην κτηνοτροφία. Ωστόσο, η δυνατότητά του να είναι φάρος παραγωγής τροφίμων μόλις αρχίζει να αναγνωρίζεται. Το σχέδιο «Orinoquia Mission» είναι έτοιμο να μετατρέψει την Orinoquia σε τροφοθήκη της χώρας.

Η Orinoquia – μια εύφορη και ευημερούσα γη – βρίσκεται σε θέση να ηγηθεί της γεωργικής παραγωγικότητας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η περιοχή, που εκτείνεται στα διαμερίσματα Arauca, Casanare, Meta και Vichada, καταλαμβάνει το 22% της εθνικής επικράτειας. Παρά το μέγεθός της, μόνο το 2022, η Orinoquia παρήγαγε 4 εκατομμύρια τόνους τροφίμων – αρκετή για να συντηρήσει την Μπογκοτά για περισσότερο από ένα χρόνο.

Η αποστολή Orinoquia είναι μια ολιστική στρατηγική που αναπτύχθηκε από μια ομάδα επιχειρηματιών, συλλογικά γνωστή ως Business Association for the Development of Orinoquia (Asorinoquia) και η κυβέρνηση. Αυτό το σχέδιο περιστρέφεται γύρω από δώδεκα στρατηγικούς πυλώνες, όπως η ενίσχυση της αγροτικής οικονομίας, η διασφάλιση της κοινωνικής ευημερίας, η αύξηση της αγροτικής παραγωγικότητας, η προώθηση της βιώσιμης κτηνοτροφίας, η προώθηση του οικοτουρισμού και η εστίαση στην ενεργειακή μετάβαση.

Η Asorinoquia στοχεύει στη δημιουργία μιας αυτοσυντηρούμενης Orinoquia που εξισορροπεί την κοινωνική ενσωμάτωση και την οικονομική ευημερία. Με την αποστολή Orinoquia, αγωνίζονται για την επισιτιστική κυριαρχία και εργάζονται για τη διατήρηση του οικοσυστήματος και την ανύψωση της ποιότητας ζωής των Κολομβιανών.

Η αγροτική ικανότητα της περιοχής είναι αξιοσημείωτη, παράγοντας διάφορες καλλιέργειες όπως φοινικέλαιο, ρύζι, καλαμπόκι, σόγια, μπανάνες, καφές και άλλα. Ο τομέας της κτηνοτροφίας έχει επίσης ακμάσει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, με πιθανή στροφή προς περισσότερους βιώσιμων και αναγεννητικών πρακτικών.

Διαβάστε περισσότερα  Γιατί το ηλεκτρικό ποδήλατο είναι ο τέλειος ταξιδιωτικός σας συνεργάτης;

Επιπλέον, η μοναδική βιοποικιλότητα της Orinoquia προσφέρεται για τον οικοτουρισμό. Ωστόσο, για να αξιοποιηθεί πλήρως αυτό το δυναμικό, απαιτούνται βελτιώσεις στις οδικές και ξενοδοχειακές υποδομές και στις υπηρεσίες υγείας.

Σε ευθυγράμμιση με το Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και την αγροτική πολιτική της κυβέρνησης, η αποστολή Orinoquia επιδιώκει να συνεχίσει και να επεκτείνει τα έργα, να προσελκύσει επενδύσεις και να διατηρήσει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της χώρας. Αυτή η πρωτοβουλία ανταποκρίνεται επίσης στο όραμα Εθνικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κολομβίας να γίνει η Κολομβία παγκόσμιος κόμβος διαφοροποιημένων και καθαρών παραγωγικών δραστηριοτήτων, αποκατάστασης οικοσυστημάτων και βιώσιμου τουρισμού.

Η Asorinoquia περιλαμβάνει 19 διαφορετικές εταιρείες και ιδιωτικούς οργανισμούς. Κύριος στόχος του είναι η προώθηση της δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης στην περιοχή. Η ομάδα επικεντρώνεται στη βελτίωση των υποδομών, στη φροντίδα του περιβάλλοντος και στην προώθηση της κοινωνικής ευημερίας, ενσαρκώνοντας το πνεύμα της αποστολής Orinoquia.

Συνοπτικά, ο μετασχηματισμός της Orinoquia αποτελεί απόδειξη των δυνατοτήτων της Κολομβίας να επιτύχει επισιτιστική κυριαρχία και οικονομική ελευθερία, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στη βιώσιμη ανάπτυξη. Η αποστολή Orinoquia κρατά το κλειδί για να ξεκλειδώσετε αυτό το λαμπρό μέλλον.

Πηγή: